Ettevõttest


Üldtutvustus

Leku Metall OÜ on registreeritud ettevõtteregistris 12.05.1992. a.

Põhitegevusalaks on metallist abimaterjalide tootmine elektritöödeks. Toodetav jaguneb kahte põhigruppi.

Esimesse gruppi kuuluvad kuumtsingitud plekist tooted, mis vajadusel pulbervärvitakse: kaabliredelid CL2, valgustirenn CT75, profiilkarbik PK60, kaablikarbikud KK ja kaablikatted LKK.

Teise gruppi kuuluvad mustast metallist tooted, mis kastmismeetodil kuumtsingitakse: sidekaevu konsoolid SKO, välisvalgusti kandurid VVK, välisvalgusti mastid VVM ja õhuliini traaversid KT.

Kogu toodang on ettevõtte omatoodang. Allhankena ostetakse sisse pulbervärvimise ja kuumtsinkimise teenust ning osaliselt ka transporditeenust.

1997. a. osteti tootmishoone ehitamise eesmärgil laohoone Jaama 6.

2003. a. koliti tootmine rendiruumidest renoveeritud büroo- ja tootmishoonesse Jaama 6.

2006. a. saadi ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamise programmi raames Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaasfinantseering projektile Jaama 6 platsid, mille käigus rekonstrueeriti Jaama 6 territooriumit Jaama tänavaga ühendav ühendustee, Jaama 6 hooneesine parkla ja Jaama 6/ 8 laoplats.

Tulenevalt vajadusest uue keevitustsehhi ehitamiseks osteti Jaama 6 kinnistuga piirnev kinnistu Telliskivi 9. Vajalik infrastruktuur on välja ehitatud ja detailplaneeringust tuleneb ehitusõigus kinnistule tootmishoone ehitamiseks.

Müügi- ja tootmistegevuse efektiivsemaks korraldamiseks võeti koostöös  Merit Tarkvara AS- iga kasutusele programm Merit Ladu.

2007. a. valmis koostöös Desfactory OÜ- ga ja  Inmet OÜ- ga automaatne profiililiin kaabliredelite CL2, valgustirenni CT75 ja profiilkarbiku PK60 valmistamiseks. Sellega saavutati oluline tööjõuvajaduse vähenemine tootmisprotsessis ja võimalike tootmismahtude mitmekordne kasv.

2009. a. alustati koostööd  Airok OÜ- ga tööstus- ja majapidamisgaaside müügiks.

2010. a. juurutati tootmisesse kastmismeetodil kuumtsingitud kaabliredelid CL4, mis vastavad korrosioonitingimuste klassi C4 nõuetele.

2011. a.  valmis ettevõtte ja toodetava kohta ülevaatlikuma info edastamiseks koostöös Awerk- Data OÜ- ga Drupal sisuhaldussüsteemil põhinev uus koduleht.

Print Üles

Meeskond

Kalev Adler
Juhatuse liige- müügijuht

Tel/ faks +372 385 3143
Mob +372 505 2564
E- post kalev(ät)leku.ee

Tiia Metsa
Raamatupidaja- müügiassistent

Tel/ faks +372 385 3143
Mob +372 525 2564
E- post tiia(ät)leku.ee

Print Üles

Edasimüüjad

Harju Elekter

Esvika Elekter AS
 http://www.esvika.ee

Harju Elekter AS
http://www.harjuelekter.ee

SLO          

SLO Eesti AS
http://www.slo.ee

Onninen AS
http://www.onninen.ee

Klinkmann

Saveltron OÜ
http://www.elektriari.ee
Klinkmann Eesti AS
http://www.klinkmann.ee


 Kontaktkaubandus OÜ
http://www.kontaktkaubandus.ee
Print Üles